Twitter

Par projektu „Garā pupa”

Bērnu kultūras projekts “Garā pupa”

Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” darbojas, lai veicinātu bērnu un jauniešu kultūras izaugsmi Latvijā, un vairotu interesi par šo katram bērnam, jaunietim, cilvēkam un tautai tik nozīmīgo dzīves pusi. Projekta „Garā Pupa” ietvaros ir izveidots elektronisks bērnu kultūras kalendārs, kurā iespējams iegūt visplašāko informāciju par aktuālajiem kultūras pasākumiem Rīgā un Latvijas reģionos. Bērnu kultūras notikumu kalendārs ir ikvienam pieejams bez maksas „Garās Pupas” mājas lapā www.garapupa.lv. Šis ir vienīgais pasākumu kalendārs Latvijā, kurš apkopo tikai bērniem un jauniešiem veidotos vai piemērotos kultūras pasākumus. 

Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” jau kopš pirmsākumiem rīkojis dažādus labdarības projektus, lai kultūras procesos iesaistītu sociālā riska ģimenēs augušos bērnus. Projekta galvenā aktivitāte 2015. gadā bija bezmaksas kultūras ekskursiju organizēšana galvaspilsētā. Kopumā “Garās pupas” ekskursijās piedalījušies vairāk kā 3500 bērnu. Ar informatīvu kampaņu "Es augu dienu augu" ilgtermiņā tiek pievērsta uzmanība kultūras pieredzes nozīmei bērna attīstībā. 

Paveiktie darbi 2015. gadā:

2015. gadā “Garā pupa” organizētajās bezmaksas kultūras ekskursijās piedalījušies ap 600 maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni no 29 Latvijas novadiem: Cēsu novads, Jaunjelgavas novads, Engures novads, Strenču novads, Grobiņas novads, Tukuma novads, Kokneses novads, Ogres novads, Kuldīgas novads, Stopiņu novads, Līvānu novads, Limbažu novads, Madonas novads, Engures novads, Garkalnes novads, Vecumnieku novads, Ilūkstes novads, Aknīstes novads, Pļaviņu novads, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Aizkraukles novads, Kokneses novads, Bebru pagasts, Mālpils novads, Valmieras novads, Viesītes novads, Dobeles novads, Saldus novads, Valkas novads, Ērģemes pagasts, Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts.

“Garā pupa” sadarbojoties ar “Latvijas Koncerti”, nodrošināja iespēju vairāku Rīgas skolu maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem bez maksas apmeklēt  muzikāli izglītojošos koncertus “Mūzika Tev”.

Sadarbībā ar “Dirty Deal Teatro” repertuāru „Šmulītis” četras izrādes bez maksas apmeklējuši vairāki desmiti Latvijas novadu bērni.

Tika īstenots arī LNSO koncerts Gulbenē, kuru bez maksas apmeklēja ap 200 bērnu.

Sadarbībā ar Bērnu un jaunatnes literatūras padomi un Inesi Zanderi tika izdota otrā atjaunotā bērnu dzejas gadagrāmata "Garā pupa 2015", kuras veidošanā piedalījās ~30 latviešu un ārvalstu dzejnieki un atdzejotāji. Gadagrāmatā tika iekļautas pirmpublikācijas dzejā un atdzejā bērniem, īpaši gadagrāmatai radīta dzejas luga (autore Inga Gaile), Ineses Zanderes “Trīspasakas”, biogrāfiskas pasaciņas par 2015. gada jubilāriem – Raini (autors Ilmārs Šlāpins) un Aspaziju (autors Māris Bērziņš) -, kā arī iepriekš nepublicēti dzejoļi no Herberta Dorbes un Hardija Lediņa arhīviem. Krājumā tika publicēti arī Raiņa un Aspazijas dzejoļi bērniem, padomju autora Valda Luksa dzejas darbi, kas papildināti ar īpašu Ineses Zanderes veidotu svešvārdu vārdnīcu, un Māra Runguļa dzejas darbi par godu autora 65. dzimšanas dienai. Vesela nodaļa veltīta arī bērnu radītajiem dzejoļiem.

800 gadagrāmatas eksemplāri tika dāvināti Latvijas publiskajām un skolu bibliotēkām. Projekta ietvaros tika organizētas Bērnu Dzejas dienas bezmaksas pasākumi Rīgā, LU Botāniskā dārza kafejnīcā "Šķūnis Cafe", un Raiņa dzimtajās mājās "Tadenava".

2015.gadā biedrība „Ascendum” sadarbojoties ar SIA „Getz Nordic”, organizēja konkursu, lai atgādinātu sabiedrībai par to bagātību, ko valstij sniedza daudzbērnu ģimenes un sniegtu viņam iespēju visiem kopā apmeklēt kultūras pasākumus, kas ikdienā reti izdodas gan finansiālu, gan arī praktisku apsvērumu dēļ. Konkursā pieteicās ap 70 daudzbērnu ģimenes. Labākos pieteikumus izvērtēja biedrības „Ascendum” un SIA „Getz Nordic” pārstāvji kopā. Uzvarēja 10 daudzbērnu ģimenes ar labākajiem un interesantākajiem stāstiem un tās varēja apmeklēt pašu izvēlētus kultūras pasākumus bez maksas jebkurā Latvijas vietā, tāpat tika segti ceļa izdevumi.

Biedrība „Ascendum” pārrunā bērnu kultūras pieejamības jautājumu ar Kultūras ministriju

Augusta sākuma biedrība “Ascendum” tikās ar Kultūras ministriju, lai pārrunātu jautājumu par kultūras pieejamību bērniem un jauniešiem Latvijā. Nevalstiskās organizācijas nodrošinātais pasākumu kalendārs šobrīd ir vienīgā platforma, kurā tiek apkopota informācija p…

Par projektu „Garā pupa”

Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” darbojas, lai veicinātu bērnu un jauniešu kultūras izaugsmi Latvijā, un vairotu interesi par šo katram bērnam, jaunietim, cilvēkam un tautai tik nozīmīgo dzīves pusi. Projekta &bdqu…

Bērnu kultūras kalendārs sadarbībā ar pasākumu platformu Kurp.es

  Apskati bērnu pasākumus mājaslapā Kurpes.lv